Om fonden

Augustinus Fonden er en erhvervsdrivende fond med et filantropisk formål

Augustinus Fonden bidrager til det danske samfund inden for kunst, kultur, forskning, ny viden samt sociale og humanitære indsatser. Kunst, kultur og viden bidrager til oplevelser, refleksion og dannelse. Det griber os, beriger os og knytter os tættere sammen, og vi bliver klogere på, hvem vi er er og hvor vi kommer fra: på vores historie og identitet. Med viden om fortiden får vi et bedre fundament til at møde fremtiden og til at udvikle os som mennesker og som samfund.

Gennem sociale og humanitære indsatser ønsker vi at løfte livskvaliteten for voksne i de mest udsatte positioner i samfundet og afbøde konsekvenserne, når kriser og katastrofer rammer ude i verden.

Fondens investeringsaktiviteter er placeret i det 100 procent ejede datterselskab Chr. Augustinus Fabrikker Akts.


Filantropiske aktiviteter med udgangspunkt i fondens fundats og strategi

Investeringsaktiviteter placeret i datterselskabet Chr. Augustinus Fabrikker

Nøgletal

Hvert år støtter fonden flere hundrede store og små projekter inden for kunst, kultur, forskning, viden samt sociale og humanitære indsatser. Fonden bringer løbende nyt om aktuelle uddelinger. Vi udgiver også en komplet oversigt med alle uddelinger.

Projekteksempel

Forskning i kulturarv

Gennem en flerårig indsats for forskning i kulturarv ønsker Augustinus Fonden at fremme relevant forskning og formidling af vores fælles kulturarv. Forskningen giver nye indsigter i, hvordan tidligere generationers erfaringer og viden kan være med til at forme vores fremtid.

Et af forskningsprojekter undersøger vikingernes ledelsesidealer, og hvordan epokens nordiske fællesskaber blev ledet og udspillede sig i samfundets mange forskellige fællesskaber. Vikingeskibsmuseet i Roskilde, Københavns Universitet, Nationalmuseet og Moesgaard Museum samarbejder om projektet.

Foto: Roberto Fortuna

Kunst og kultur som et fundament i samfundet

Augustinus Fonden er en af Danmarks væsentlige kulturfonde. Vores primære fokus i det filantropiske arbejde ligger inden for bevaring, formidling og forskning i kulturarv og i at sikre udviklingen af den skabende kunst som musik, dans og billedkunst. Som et led i at bakke op om dansk kulturlivs langsigtede udvikling bidrager fonden også til vidensopbygning i kultursektoren samt til projekter, der med fokus på kulturinstitutionernes kerneopgaver bidrager til den grønne omstilling.

Kunst og kultur bidrager til oplevelser, refleksion, viden og dannelse. Det styrker vores kulturelle selvforståelse og identitet i en globaliseret verden. Derfor anser vi kunst og kultur som et nødvendigt fundament i samfundet og for fællesskabet.

Årsskrifter med højdepunkter fra filantropien

Fonden udgiver hvert år et årsskrift med uddybning af fondens strategiske fokus, og hvor vi i ord og billeder dykker ned i aktuelle projekter fra året.

Filantropisk tilgang

Sådan arbejder vi

Augustinus Fondens arbejde er forankret i en vedvarende og åben dialog med omverdenen.


Læs mere om hvordan vi arbejder

Vores værdier

Fonden har en lang tradition for at bakke op om projekter i det danske samfund med udgangspunkt i fondens formål, strategi og omverdenens behov. Vi ønsker at tage et bredt samfundsansvar som en relevant partner for vores omverden.

Fond siden 1942

Vores historie

Augustinus Fonden er stiftet af Ludvig Augustinus, der i 1942 indledte et langsigtet engagement i samfundet gennem filantropien. Dyk ned i historien om stiftelsen af Augustinus Fonden, familien og virksomheden bag fonden samt nedslag i historiske bevillinger.

Læs mere