Filantropisk tilgang

Sådan arbejder vi

Langsigtet indsats og åben dialog

Augustinus Fonden støtter kunst, kultur, forskning, viden og sociale indsatser i hele Danmark. Hvert år behandler fonden mere end 4.000 ansøgninger til små og store projekter, og vi støtter både aktiviteter, udvikling og forankring af indsatser.

Fonden lægger vægt på et langsigtet engagement og møder samarbejdspartnere og ansøgere med tillid og lydhørhed overfor deres behov. Vi har forskellige tilgange til at støtte projekter, men en fællesnævner er, at ansøgningen er den primære indgang til fonden.

Hvordan uddeler fonden støtte?

Instrumentsamlingen

Instrumenter til dansk musikliv

Fonden råder over en samling af strygeinstrumenter og flygler, som lånes ud til talentfulde musikere i Danmark for at fremme et levende musikliv på højt niveau. Ved stille instrumenter til rådighed får musikerne mulighed for at udvikle sig og dermed indfri deres fulde potentiale som udøvende kunstnere.

Foto (Ehrhorn-Hummerston): De tre musikere Gunvor Sihm, Kirstine Schneider og Stefan Burchardt låner alle instrumenter af fonden.

Læs mere

Hvordan kan jeg komme i kontakt med fonden?

Vi har en løbende dialog med ansøgerne, og vi giver en hurtig afklaring af, om det vil være relevant at søge fonden.

Faglig indsigt

Ekstern rådgivning

Fondens sekretariat rummer specifikke faglige kompetencer inden for væsentlige dele af fondens uddelingsområder. Derudover gør vi brug af ekstern sagkyndig rådgivning inden for fagområder, hvor det kan være nødvendigt eller hensigtsmæssigt.

Rådgiverne tegnes af en kreds af uafhængige eksperter med faglig indsigt i uddelingsområderne. Rådgivningen kan organiseres som midlertidige udvalg, fast tilknyttede konsulenter eller som ad hoc ydelser, og den indgår som en del af sagsforberedelsen før bestyrelsens beslutninger.

Se eksterne rådgivere

Filantropisk strategi

Fondens filantropiske strategi udspringer af vores fundats og af fondens mangeårige uddelinger med hovedvægt på kunst og kultur i hele Danmark. Strategien omsætter det overordnede formål til mere specifikke støtteområder.

De spor, som fonden fulgte i de tidlige år, er stadig til stede i det filantropiske arbejde, men samtidig er der givet plads til nye initiativer.

Evaluering af filantropien

Det er afgørende for Augustinus Fonden at være en relevant aktør i vores omgivelser. Vi arbejder inden for en række forskellige strategiske fokusområder, og vi vurderer løbende relevansen af fondens støtte. Evalueringerne udgør et vigtigt bidrag til vores filantropiske arbejde og fører i flere tilfælde til strategiske tilpasninger eller nye prioriteringer.

Vi publicerer vidensopsamlinger af aktuelle evalueringer i komprimeret form af hensyn til anonymitet i besvarelserne. Fonden reviderer løbende sin evalueringspraksis.