Vidensopbygning

Viden om kulturens betydning og værdi

Augustinus Fonden er tæt på kulturlivet i Danmark. Udstillinger, koncerter, forestillinger og udvikling af nye formater for mødet med publikum er blandt de mange aktiviteter, som hvert år får støtte. Som en tværgående indsats sætter fonden fokus på projekter, der skaber ny viden om kulturens betydning og værdi. Det sker som et led i at bakke op om dansk kulturlivs langsigtede udvikling og vidensopbygning.

Ny viden til gavn for mange

Augustinus Fonden støtter vidensopbygning i kultursektoren, fordi kulturen er en væsentlig del af samfundet, som både påvirker og påvirkes af samfundsudviklingen. I Danmark har vi et dynamisk kulturliv, som skaber værdi for os alle og konstant er i bevægelse. Kulturens økosystem er omfangsrigt, og kulturen bidrager ikke blot til oplevelser, refleksion og dannelse, men også til økonomi, sundhed, aktive fritidsliv – og til at gøre geografiske områder attraktive for borgere og turister.

Viden er en forudsætning for strategisk udvikling og forståelse for kulturens samfundsmæssige betydning. Faglig og faktuel forankret viden om kulturen er af afgørende betydning for udviklingen af et levende og rigt kulturliv.

Vi støtter viden i og om kultursektoren på flere måder:

  • Kultursektorens samfundsmæssige betydning og relevans
  • Den strategiske udvikling af kultursektoren
  • Faglig og forskningsbaseret viden (forskning i kulturarv)

Fokus i projekterne

01

Projekterne kan have en praksisbaseret tilgang, der understøtter konkrete behov

02

Projekterne skal være forankret i og efterspurgt af sektoren

03

Vi støtter hele værdikæden: Kortlægning, ny viden, formidling og kompetenceudvikling

Vidensopbygning

Grøn omstilling i kultursektoren

Augustinus Fonden bakker op om projekter, der med fokus på kulturinstitutionernes kerneopgaver bidrager til den grønne omstilling af kultursektoren. Samarbejder, videndeling på tværs af institutioner og fælles initiativer er en styrke. Vi har støttet den grønne omstilling i sektoren med fokus på et samlet brancheløft, acceleratorprogrammer og modelprojekter.

Læs mere

Kontakt fonden for dialog om støttemuligheder

Christian Edelvold Berg

Seniorrådgiver


AnalyseVidenForskningLitteratur