Kunst & Kultur

Fonden bidrager til at bevare en levende kulturarv gennem museer og og deres samlinger samt betydningsfulde bygningsværker. Vi støtter samtidig den skabende og udøvende kunst i hele landet - musik, dans og billedkunst.


Viden & Forskning

Fonden bidrager til ny viden gennem forskning og ved at sende dygtige studerende fra universiteter og kunstneriske uddannelser ud i verden.


Sociale Indsatser

Fonden støtter de mest udsatte voksne i hele Danmark med hjælp, der kommer tæt på det enkelte menneske, og bidrager til at afbøde konsekvenserne gennem akut nødhjælp, når kriser og katastrofer rammer ude i verden.