Præsentation af støtteområde

Sociale & Humanitære indsatser

Sociale og humanitære indsatser, der kommer tæt på og ud i verden

Fonden støtter de mest udsatte voksne i hele Danmark med hjælp, der kommer tæt på det enkelte menneske gennem opbakning til sociale civilsamfundsorganisationer. Det er ønsket, at indsatserne bidrager til at løfte livskvaliteten for udsatte voksne, og som et særligt fokusområde har fonden i de senere år støttet organisationsudvikling af udvalgte sociale aktører gennem længerevarende samarbejder.

Vi bidrager også til at afbøde konsekvenserne, når kriser og katastrofer rammer ude i verden, gennem internationale humanitære indsatser.

Spørgsmål

På hjemmesiden kan du finde svar på fondens støttefokus, kriterier for projekter, målgrupper og dykke ned i inspiration fra støttede projekter. Hvis du, efter at have orienteret dig på hjemmesiden, har spørgsmål til om det vil være relevant at søge støtte hos fonden, er du velkommen til at kontakte os.

Lotte Bak Sørensen

Seniorrådgiver


Sociale indsatserAkut nødhjælpNyreforskning