Sikker og anonym mulighed

Whistleblowerordning

I Augustinus Fonden bestræber vi os på at møde omverdenen med ordentlighed, ansvarlighed og i dialog. Som led i den løbende udvikling af organisationen har vi derfor etableret en frivillig whistleblowerordning. Whistleblowerordningen skal sikre, at der altid er en tryg og anonym mulighed for at kommunikere med os om eventuelle alvorlige forhold, som vi bør undersøge.

Whistleblowerordningen administreres af Kromann Reumert, der screener ansøgninger og videreformidler til fondens interne whistleblowerenhed. Der anvendes den sikre whistleblowerportal Got Ethics A/S til kommunikation.