Rigsarkivet m.fl.

Pilotprojekt undersøger danskernes reaktioner på klimaændringer

  • StøtteområdeKunst & Kultur
  • FokusområdeMuseer og kulturarv
  • Bevillingssum1,095 mio. kr.
  • År2024

Pilotprojektet "Mere vand i systemet"

En tværgående indsats mellem flere danske kulturarvsinstitutioner skal undersøge, dokumentere og formidle danskernes reaktioner på klimaforandringerne for eftertiden.

2023 var et bemærkelsesværdigt år i dansk vejrhistorie og blev det mest nedbørrige år, der er målt i Danmark. I pilotprojektet ”Mere vand i systemet” undersøger et samarbejde mellem Rigsarkivet, Sammenslutningen af Lokalarkiver (SLA), Organisationen Danske Arkiver (ODA), Det Grønne Museum, Museum for Forsyning og Bæredygtighed, Nationalmuseet og Det Kgl. Bibliotek. Randers Stadsarkiv, Museum Østjylland og Slagelse Arkiverne i Korsør, Skælskør og Slagelse, hvordan de massive vandmængder, som klimaforandringerne fører med sig, påvirker hele Danmark.

Formålet med pilotprojektet er at samle erfaringer til et større klimaprojekt om det danske samfunds reaktioner på klimaforandringernes påvirkning af offentlighed og hverdagsliv i Danmark.

Det kræver en national indsats, hvis vi skal forstå klimakrisens betydning - både for borgerne selv og for samfundet. Derfor er vi gået sammen om at undersøge, dokumentere og formidle danskernes reaktioner på klimaforandringerne. Det er første gang, at der er et initiativ som dette fra kulturarvsinstitutioner på tværs af landet og på tværs af arkiver, museer og biblioteker. Det er vigtigt, at vi kommer i gang nu.
Kirsten Villadsen Kristmar, vicedirektør i Rigsarkivet og styregruppeperson for projektet

Ødelæggelse efter stormen Malik den 29. januar 2022. Kreditering: Skælskør Egnshistoriske Arkiv, Slagelse Arkiverne

Projektet begynder medio 2024 og indleder samtidig et nyt samarbejde mellem en række danske kulturarvsinstitutioner. Indsamlingsaktiviteterne skal blandt andet ske gennem inddragende aktiviteter og nye metoder. Eksempelvis i samarbejde med borgerne gennem interviews og en række tværgående indsatser mellem arkiver og museer.

Med det aktuelle pilotprojekt tager Rigsarkivet og de involverede organisationer et skridt i en ny og spændende retning ved at udvikle en model for indsamlingspraksis til samtidens medier og kilder. I samarbejde med relevante parter påtager Rigsarkivet sig et vigtigt ansvar for en national udfordring, der påvirker os alle nu og i fremtiden.
Frank Rechendorff Møller, adm. direktør i Augustinus Fonden

Foto: Manu Schwendener (Unsplash)

Fakta om pilotprojektet

01

”Mere vand i systemet” er et samarbejde mellem Rigsarkivet, Sammenslutningen af Lokalarkiver (SLA), Organisationen Danske Arkiver (ODA), Det Grønne Museum, Museum for Forsyning og Bæredygtighed, Nationalmuseet og Det Kgl. Bibliotek. Randers Stadsarkiv, Museum Østjylland og Slagelse Arkiverne i Korsør, Skælskør og Slagelse.

02

Pilotprojektet involverer borgere, organisationer, netværk og virksomheder, der reagerer på de øgede vandmængder som følge af klimaforandringer.

03

Pilotprojektets skal udvikle og afprøve: 1) metoder til digital indsamling 2) tværinstitutionelt samarbejde og arbejdsdeling 3) identificere forsknings- og formidlingspotentiale.