Aktuelt

Nyt projekt giver viden og værktøjer til at arbejde med den grønne dagsorden i scenekunstbranchen

  • Dato4. jun. 2024

Dansk Teater og Bæredygtigt Kulturliv NU præsenterer pilotprojektet Theatre Green Book Acceleratorprogram

Theatre Green Book er udviklet i England og sætter klare standarder for adfærd, drift og produktion.

Den er skabt i fællesskab af fagfolk med viden og erfaring med den praksisnære og komplekse omstilling af teatrenes daglige drift og virke. Theatre Green Book vil blive anvendt som et redskab til, hvordan man arbejde i retning af en mere ansvarlig scenekunstproduktion samt som værktøj for afrapportering for scenekunstbranchens klimapåvirkning.

Pilotprojektet Theatre Green Book Acceleratorprogram vil undersøge, hvordan det engelske værktøj fungerer i en dansk kontekst og vil samtidig skabe et grundigt fundament for en praksisnær, vidensbaseret og metodisk tilgang til selve brugen af Theatre Green Book, både hvad angår drift og produktion i scenekunstbranchen. Augustinus Fonden støtter acceleratorprogrammet med 2.740.000 kr.

Det er meget glædeligt, at Dansk Teater og Bæredygtigt Kulturliv NU i samarbejde med de involverede teatre kan sætte skub i udbredelsen af konkrete værktøjer og nye kompetencer i den danske scenekunstbranche. Et tværgående brancheinitiativ som Theatre Green Acceleratorprogram viser, at kultursektoren er parate til at tage ansvar i den grønne omstilling, og ikke mindst dele viden og praksis. Vi har allerede støttet flere lignende projekter på museums-, musik,- og designområdet, og ser meget positivt på, at dagsordenen nu ruller bredere ud i kultursektoren.
Frank Rechendorff Møller, adm. direktør i Augustinus Fonden

Donationen til Dansk Teater og Bæredygtigt Kulturliv NU skal bidrage til at accelerere den grønne omstilling i scenekunstbranchen med fokus på samarbejde og videndeling på tværs.

Når teatrene om formentlig ikke så længe skal være i stand til at afrapportere på deres klimaaftryk, er det vigtigt, at vi som branche har implementeret et værktøj, der kan hjælpe, og her forventer vi, at Theatre Green Book bliver den nye europæiske standard.
Peter Mark Lundberg, direktør i Dansk Teater

Projektet er en del af en bredere bevægelse for grøn omstilling i scenekunstbranchen i hele Europa. Theatre Green Book, som allerede har etableret sig som en central metode i flere europæiske lande, skal nu også styrke bæredygtighed i den danske scenekunstbranche, hvor acceleratorprogrammet skal sikre et mere stabilt, bæredygtigt og progressivt fundament for en fremtid med bæredygtig scenekunst.

Det er med en vis portion stolthed og stor glæde, at mange måneders forberedelse, udvikling og designproces, har resulteret i en fornem bevilling fra Augustinus Fonden. Nu genoptager vi det gode samarbejde med Dansk Teater, som blev initieret i 2022 med kampagnen "Rethink Scenekunst. Jeg glæder mig til at fortsætte arbejdet for en fremtid med bæredygtig scenekunst og bidrage til at sætte dansk præg på den europæiske bevægelse, der er i gang med Theatre Green Book.
Christian Gade Bjerrum, leder af Bæredygtigt Kulturliv NU

Renew Culture, som er hovedorganisationen bag Theatre Green Book, forhandler i skrivende stund med EU-Kommissionen om, at Theatre Green Book bliver den europæiske standard for bæredygtig teaterdrift og scenekunstproduktion.

Foto: Frida Gregersen

Om Theatre Green Book og Acceleratorprogrammet

01

I februar 2023 udkom den første danske version af Theatre Green Book i en forkortet version, tilpasset danske forhold inden for produktion, bygningsdrift og daglig drift. Augustinus Fonden har støttet oversættelsen. Anden version af værktøjet Theatre Green Book, lanceres i England den 3. juni og i Danmark den 6. juni, hvor hovedforfatterne, Lisa Burger og Paddy Dillon fra organisationen Renew Culture, kommer og præsenterer den nye version i forbindelse med CPH Stage.

02

Pilotprojektet Theatre Green Book Acceleratorprogrammet vil omfatte 8-10 teatre, udvalgt på baggrund af deres geografiske placering. Disse teatre vil fungere som casestudier, der kan inspirere og vejlede andre teatre i Danmark.

03

Projektet vil også inkludere uddannelsesforløb og brancheevents for at sikre løbende vidensdeling med resten af scenekunstbranchen.