Politikker

Politik for dataetik

Beskyttelse og behandling af personoplysninger.

Augustinus Fonden følger de til enhver tid gældende bestemmelser om beskyttelse og behandling af personoplysninger. Vores gældende privatlivspolitikker kan findes på hjemmesiden, og det samme gælder for fondens politik for anvendelse af cookies.

Den stigende anvendelse og udveksling af data, som følge af den teknologiske udvikling, medfører, at vi i tillæg hertil har fastlagt nedennævnte principper for, hvordan vi etisk ansvarligt håndterer de data, vi indsamler, anvender, videregiver, opbevarer m.v. i forbindelse med vores arbejde med behandling af modtagne henvendelser, herunder fra ansøgere, uddelinger, deltagelse i projekter, indkøb af instrumenter og tjenesteydelser m.v.

Politikken vil blive evalueret og opdateret løbende for at sikre, at den tager højde for den teknologiske udvikling, gældende retsregler, fordele og ulemper ved anvendelsen af data m.v.