Bemærk: Midlertidigt stop for ansøgninger

Augustinus Fonden modtager ikke nye ansøgninger i perioden 2. maj til 10. juni 2014. Fonden etablerer i denne periode et nyt digitalt ansøgningssystem. Til og med 1. maj 2014 kan du søge Fonden på almindelig vis.

For ansøgninger om støtte til sygdomsforskning gælder, at Fonden igen modtager nye ansøgninger fra d. 10. juni 2014, hvor ansøgningerne skal fremsendes digitalt på et særligt ansøgningsskema for sygdomsforskning.

Ansøgninger modtaget i ovenstående perioder vil blive returneret.

Fonden modtager igen ansøgninger fra den 10. juni 2014, hvor ansøgningerne skal fremsendes digitalt på særlige ansøgningsskemaer.

Det digitale ansøgningssystem samt vejledning vil være tilgængeligt på Fondens hjemmeside fra den 10. juni 2014.
 Velkommen til Augustinus Fonden

Fondens formål er at virke for almenvelgørende og humane, kunstneriske, videnskabelige eller deslige formål. Med udgangspunkt i formålsbestemmelsen, giver Fonden støtte til:

  • Sociale formål
  • Sygdomsbekæmpelse
  • Kulturelle formål
  • Miljø, natur og bygningsbevarelse
  • Studierejser
  • Undervisning
  • Forskning
  • Kirkelige og religiøse formål
  • Udlån af musikinstrumenter (strygeinstrumenter og flygler)

De seneste år er der årligt bevilliget mellem 100 og godt 200 millioner kroner i støtte.